Kantoor: 011-6725475 / 010-5936390 | bestuurder.rsvb@lantic.net
Loading...

Akkommodasie

Akkommodasie2020-07-30T14:54:23+00:00
 •  Skakel ons vir ons pryse. 
 •  Dit kos R500.00 om u naam op die waglys te plaas vir die koop van‘n huis of woonstel. Dit is ‘n eenmalige betaling en nie-terugbetaalbaar.
 • Tariewe word jaarliks in Maart  aangepas.
 • Inwoners van huise en woonstelle betaal hul eie water-en elektrisiteitsrekeninge.
 • Woonstel-inwoners kan ook bykomend ‘n motorafdak of motorhuis huur.

Voornemende inwoners kan kies om volgens lewensreg die volgende behuising te koop:

 • Een en tweeslaapkamer-huise met die privaatheid van ‘n eie tuin  asook ‘n toesluitmotorhuis.
 • Bachelor en eenslaapkamer woonstelle.

Die inwoners van woonstelle en huise is selfversorgend, maar die verpleegdienste en noodkamers van die Sentrum is tot hul beskikking indien hul siek of verswak sou raak.

Dit is ‘n baie gesogte aftree-opset omdat dit voorsiening maak vir ouer persone wat nog onafhanklik en selfversorgend in hul huise en woonstelle kan woon, vir gesonde bejaardes wat in kamers wil woon en drie etes per dag wil geniet asook vir verswakte en Alzheimer-inwoners wat totale sorg benodig.

Sentrum 1:

Verswakte afdeling

Kriteria vir toelating:

 • Inwoners wat nie meer self in hul daaglikse lewensfunksionering kan voldoen nie.
 • 24 uur mediese versorging benodig.
 • Versorging behels o.a. stort, kleding, voer met etes.
 • Uitgee van medikasie deur verpleegpersoneel.

Sentrum 2: 

Bystandsorg

Kriteria vir toelating:

 • Inwoners moet ten volle mobiel wees, alle maaltye in eetsaal nuttig.
 • Hul moet nog self kan omsien na hul medikasie, voorsiening en neem van medikasie.
 • Persoonlike higiëne kan handhaaf soos aantrek en stort.

Sentrum 3 en 6:

SemiVerswak:

Kriteria vir toelating:

 • Inwoners moet ‘n mate van mobiliteit kan handhaaf hetsy met of sonder hulpmiddels soos looprame.
 • Alle medikasie word deur mediese personeel toegedien.
 • Verpleegbystand word verleen ten opsigte van persoonlike higiëne.

Sentrum 5:

Gevorderde Demensie en Alzheimer Afdeling:

Kriteria vir toelating:

 • Gediagnoseer met gevorderde demensie.
 • Tipe demensie kan wees: Alzheimers, Parkinsons en Vaskulêre Demensie ens.
 • Fisiese toestand nie meer goed nie bv. inkontinensie.
 • Volle verpleegsorg word verleen.

Sentrum 7 – Demensie Afdeling

Kriteria vir toelating:

 • Diagnose met demensie.
 • Verlies van geheue, verandering in gedrag, persoonlikheid of gemoedsveranderings.
 • Fisiese toestand nog redelik goed.